Nederlands Ondersteuningsforum :
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Algemene forumregels

Vorige onderwerp Volgende onderwerp Ga naar beneden

Belangrijke informatie Algemene forumregels

Bericht van Joost di 2 sep 2014 - 14:53

Algemene forumregels


Dit forum is bedoeld voor ondersteuning en hulp aan en door gebruikers van Actieforum, de Nederlandse versie van Forumactif. Voor een optimaal gebruiksgemak is het belangrijk dat dit forum overzichtelijk en toegankelijk blijft. Onderstaande regels helpen dit te bewerkstelligen.

Het forumbeheer behoudt zich het recht voor deze forumregels te wijzigen en aanvullende regels op te stellen en te wijzigen zonder gebruikers hiervan op de hoogte te brengen.

Door het registreren van een gebruikersprofiel op dit forum verklaart u akkoord te gaan met alle op het forum geldende regels.

OPMERKING: Als u één van uw topics niet meer kunt vinden, is het mogelijk dat het gesloten is en in de sectie "Prullenmand" staat. Topics worden naar deze sectie verplaatst indien ze ernstig in strijd zijn met de op het forum geldende regels of een kopie zijn van een ander topic. Bent u het niet eens met de verplaatsing en/of sluiting van een topic, stuur dan binnen 14 dagen na sluiting van het topic een privébericht naar de medewerker die het topic heeft gesloten, onder vermelding van de titel van het desbetreffende topic. In sommige gevallen kan het forumbeheer besluiten een topic direct te verwijderen. Het komt dan niet in de sectie "Prullenmand" terecht en kan dus ook niet worden teruggehaald.

Artikel 1: Definitiebepalingen
1. In de forumregels worden de volgende bijzondere termen gebruikt:
- Topic: een verzameling berichten met hetzelfde onderwerp, ook wel aangeduid met de term "thread" of "onderwerp"
- Sectie/forumsectie: een onderdeel van het forum waarin topics kunnen worden geplaatst. De indexpagina is een overzicht van de forumsecties.
- Beheerder/forumbeheerder: een gebruiker met de hoogste gebruikersrang. Sommige beheerders hebben tevens toegang tot systemen van Actieforum buiten dit forum. Alle forumbeheerders zijn lid van deze gebruikersgroep: https://ondersteun.actieforum.com/groupcp.forum?g=11. Forumbeheerders zijn te herkennen aan de rang "Beheerder" en een icoontje met een kroon onder hun gebruikersnaam.
- Beheer/forumbeheer: Alle forumbeheerders samen vormen het forumbeheer.
- Moderator: een gebruiker die berichten controleert op ongewenste inhoud
- Medewerker: een gebruiker die zich bezighoudt met het onderhoud van en het toezicht op het forum of op een andere manier bijzondere taken heeft op het forum. Onder de term "medewerker" vallen zowel moderators en beheerders als bijvoorbeeld technisch medewerkers en ontwerpers. Iedere medewerker heeft onder zijn gebruikersnaam een icoontje met de tekst "Staff".
- Avatar: de afbeelding onder een gebruikersnaam
- Onderschrift: een klein stuk tekst dat en/of een afbeelding die automatisch onder de berichten van een gebruiker wordt weergegeven.
- Privébericht: een bericht dat via het forum naar één of meerdere bepaalde personen wordt gestuurd, ook wel aangeduid met de afkortingen "PB" en "PM"
- Emoticon: Een kleine afbeelding die de emotie van de auteur van een bericht weerspiegelt, vaak in de vorm van een gele cirkel met een gezichtsuitdrukking.

Artikel 2: Algemene bepalingen
1. Het belemmeren van de normale werking van het forum, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.
2. Racistische, discriminerende, beledigende, godslasterlijke en/of seksueel getinte en andere mogelijk aanstootgevende uitingen en beelden zijn niet toegestaan. Ook het verwijzen naar websites met dit soort materiaal is verboden.
3. Het aanprijzen van een product, organisatie of website of enige andere vorm van advertentie is niet toegestaan, tenzij hiervoor door het forumbeheer uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Het verwijzen naar websites is toegestaan wanneer hiertoe een redelijke noodzaak bestaat ter beantwoording of formulering van een ondersteuningsvraag.
4. Het is niet toegestaan meer dan een gebruikersprofiel per gebruiker aan te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het beheer.
5. Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal of computerprogramma's waarmee het verkrijgen van dit materiaal mogelijk wordt gemaakt aan te bieden via het forum. Ook het verwijzen naar websites waar dit materiaal te vinden is en/of verwijzingen naar dit materiaal te vinden zijn is verboden.
6. Het is verboden om malware (spyware,virussen,trojans,wormen etc.) of computerbestanden die malware bevatten, installeren en/of verspreiden aan te bieden op dit forum, of te verwijzen naar websites die dit materiaal aanbieden. Ook het via dit forum aanbieden van computerbestanden, handleidingen en andere hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden voor het beschadigen, binnendringen of ontoegankelijk maken van een computersysteem of computernetwerk is verboden, evenals het verwijzen naar websites die dit materiaal aanbieden.
7. Het is verboden het gebruikersprofiel van een ander te gebruiken zonder toestemming van die ander.
8. Gebruikers zijn verplicht te allen tijde aanwijzingen van forummedewerkers op te volgen. Eventuele klachten over het handelen van een medewerker dienen per privébericht of e-mail met de desbetreffende medewerker te worden besproken. Mocht dit voor één van beide partijen geen bevredigend resultaat opleveren, dan mag de klacht worden doorgestuurd naar het forumbeheer. Het oordeel van het forumbeheer is definitief.
9. Het moedwillig veroorzaken van conflicten op het openbare forum is niet toegestaan. Medewerkers bepalen wanneer er sprake is van een conflict.
10. Het forumbeheer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het plaatsen van persoonlijke informatie op het forum. Het plaatsen van persoonlijke informatie van anderen is verboden. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn: e-mailadressen; adresgegevens; geboortedatum; naam.
11. Het is gebruikers niet toegestaan zich ten onrechte voor te doen als forummedewerker, op welke manier dan ook.

Artikel 3: Bepalingen met betrekking tot gebruikersnamen
1. Misleidende gebruikersnamen, zoals gebruikersnamen die lijken op die van een medewerker, zijn niet toegestaan.

Artikel 4: Bepalingen met betrekking tot berichten en topics
1. Het direct na elkaar plaatsen van twee of meer berichten binnen hetzelfde topic is niet toegestaan.
2. Bij het plaatsen van berichten dient gebruik te worden gemaakt van begrijpelijk Nederlands. Berichten in andere talen dan het Nederlands en berichten in SMS-taal, complexe dialecten of andere niet algemeen begrijpelijke talen zijn niet toegestaan.
3. Het plaatsen van berichten die louter of grotendeels in hoofdletters zijn geschreven is niet toegestaan. Ook het gebruik van gekleurde tekst is niet toegestaan. Het is tevens verboden berichten te plaatsen die grotendeels uit emoticons bestaan.
4. Het is verplicht in de titel van nieuwe topics het onderwerp van het topic kort te omschrijven. Voorbeelden van foutieve titels zijn: "SOS"; "Vraag"; "Probleem"; "Help mij".
5. De auteur van een nieuwe topic is verplicht voorafgaand aan plaatsing van het topic te controleren of er een recent open topic met hetzelfde onderwerp op het forum aanwezig is. Indien dit het geval is, dient hij een nieuw bericht te plaatsen in het bestaande topic en af te zien van plaatsing van een nieuw topic.
6. Het is niet toegestaan een eigen topic kunstmatig omhoog te brengen in het forumoverzicht door het plaatsen van een nieuw bericht in het desbetreffende topic. Echter, na een redelijke termijn (minimaal 48 uur) sinds de plaatsing van het nieuwste bericht in het topic is het eenmalig toegestaan een eigen topic op bovengenoemde manier omhoog te brengen in het forumoverzicht.
7. Het is niet toegestaan verouderde topics omhoog te brengen in het forumoverzicht.
8.. Het is verboden om bij het reageren binnen een topic in verregaande mate af te wijken van het gespreksonderwerp.
9. Het is verboden om forumlinks in berichten te plaatsen, je dient dit topic te lezen waar informatie in staat om dit te kunnen toevoegen aan jouw profiel!

Artikel 5: Bepalingen met betrekking tot avatars
1. Indien het forumbeheer van mening is dat een avatar niet in overeenstemming is met de identiteit van het forum is het bevoegd de avatar te verwijderen.
2. Avatars mogen niet breder zijn dan 150 pixels en niet hoger zijn dan 200 pixels.

Artikel 6: Bepalingen met betrekking tot onderschriften
1. Indien het forumbeheer van mening is dat een onderschrift niet in overeenstemming is met de identiteit van het forum is het bevoegd het onderschrift te verwijderen.
2. Afbeeldingen in onderschriften mogen niet breder zijn dan 500 pixels en niet hoger zijn dan 150 pixels.

Artikel 7: Bepalingen met betrekking tot sancties
1. Bij overtreding van de op het forum geldende regels regels kunnen, afhankelijk van de overtreding, de volgende sancties worden opgelegd:
a. Uitschakeling van de mogelijkheid om een avatar weer te geven;
b. Uitschakeling van de mogelijkheid om een onderschrift weer te geven;
c. Uitschakeling van de mogelijkheid om privéberichten te versturen;
d. Officiële waarschuwing;
e. Ontzegging van toegang tot het forum;
f. Ontzegging van toegang tot het forum in combinatie met een aanvullende sanctie buiten het ondersteuningsforum.
2. Naast oplegging van de in lid 1 bepaalde sancties kunnen bij overtreding van de op het forum geldende regels de volgende maatregelen worden genomen:
a. Aanpassing van een bericht waarin een overtreding wordt begaan;
b. Verwijdering van een bericht waarin een overtreding wordt begaan;
c. Sluiting van een topic waarin een overtreding wordt begaan;
d. Sluiting van een topic waarin een overtreding wordt begaan en verplaatsing van dit topic naar de forumsectie "Prullenmand";
e. Verwijdering van een topic waarin een overtreding wordt begaan.
3. De op te leggen sanctie wordt per individuele overtreding vastgesteld door het forumbeheer of door personen die door het forumbeheer tot het opleggen van sancties zijn aangewezen. In het verleden begane overtredingen kunnen bij de afweging worden betrokken.
4. De in lid 1 onder a, b, c en f bepaalde sancties worden opgelegd door het forumbeheer. De in lid 1 onder d en e bepaalde sancties worden opgelegd door het forumbeheer of daartoe door het forumbeheer aangewezen personen.
5. De in lid 2 bepaalde maatregelen worden genomen door het forumbeheer of daartoe door het forumbeheer aangewezen personen.
6. Naar aanleiding van ongewenste gedragingen die niet zijn geregeld in deze forumregels of de in artikel 8, tweede lid bedoelde aanvullende regels kan het forumbeheer naar eigen inzicht sancties opleggen.
7. Met de in lid 6 genoemde ongewenste gedragingen worden onder andere gedragingen bedoeld die de sfeer of de goede orde op het forum zodanig bedreigen dan wel de normale werking van het forum zodanig belemmeren dat het niet redelijk zou zijn aan deze gedragingen geen sancties te verbinden.

Artikel 8: Overige bepalingen
1. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van door hen geplaatste berichten. Het beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uitingen van forumgebruikers. Wel controleren het forumbeheer en daartoe door het forumbeheer aangewezen personen de inhoud van het forum zo goed mogelijk en nemen zij maatregelen als er overtredingen worden geconstateerd.
2. Voor specifieke forumsecties kunnen aanvullende regels worden opgesteld. Deze regels worden gepubliceerd in de forumsectie waarop zij betrekking hebben. Aanvullende regels gelden alleen binnen de forumsectie waarin zij zijn gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt op 16-10-2015Laatst aangepast door Joost op do 30 apr 2020 - 9:58; in totaal 9 keer bewerkt

Terug naar boven Terug naar beneden

Joost

Joost
Beheerder
Beheerder

Man
Berichten : 5762
Leeftijd : 32
Registratie : 31-08-07
Oprichter : Ja
Templates : Ja
CSS : Ja

1000 berichten of meer zijn als leuk gemarkeerd
Wanneer je 1000 of meer likes op je berichten krijgt
Lid sinds +15 jaar
U bent al meer dan 15 jaar lid
Medewerker award
Je verdient deze award als je medewerker bent van Actieforum
1000 berichten of meer gepost
Je hebt 1000 berichten of meer gepost
Feestdagen 2022
Fijne Feestdagen namens team Actieforum!
Feestdagen 2023
Fijne Feestdagen namens team Actieforum!

https://ondersteun.actieforum.com/

Folkert heeft dit bericht gelezen
Joost is bedankt door de starter van dit topic.

Vorige onderwerp Volgende onderwerp Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum