Het is nu za 21 jul 2018 - 19:36

5 resultaten gevonden

Aangepast profiel

Oke, ik denk dat mijn werk klaar is, nu mag jij eens beginnen. Wink

De template - profile_view_body


Beheerderspaneel Display Templates Profiel

Vervang heel de template door onderstaande code:

Code:
<table id="profielpagina">
   <tr>
      <td>
         <table id="prof_tleft">
            <tr>
               <td class="avatarcont">
                  {AVATAR_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td class="username">
                  {USERNAME}<br />
                  <span class="prof_rank">{POSTER_RANK}</span>
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td class="prof_info">
                  <!-- BEGIN profile_field -->
                  <div id="field_id{profile_field.ID}">
                     {profile_field.LABEL}{profile_field.CONTENT}
                     <!-- BEGIN profil_type_user_posts -->
                        <span class="genmed">[{POST_PERCENT_STATS} / {POST_DAY_STATS}]</span> <br />
                        <span class="genmed"><a rel="nofollow" class="genmed" href="/sta/{PUSERNAME}">{L_TOPICS}</a></span>
                     <!-- END profil_type_user_posts -->
                  </div>
                  <!-- END profile_field -->
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
      <td id="prof_tright">
         <div>
            <table>
               <tr>
                  <td class="prof_head">
                     Stats
                  </td>
                  <td>
                  </td>
                  <td class="prof_head">
                     Awards
                  </td>
               </tr>
               <!-- BEGIN switch_rpg -->
               <tr>
                  <td class="prof_cont1" id="stats">
                  </td>
                  <td class="prof_cont2">
                     <!-- BEGIN rpg_fields_left --><div><span class="rpg_label">{switch_rpg.rpg_fields_left.F_NAME}: </span> {switch_rpg.rpg_fields_left.F_VALUE_NEW}</div>
                     <!-- END rpg_fields_left -->
                  </td>
                  <td class="prof_cont1" id="awards">
                  </td>
               </tr>
               <tr>
                  <td colspan="3" id="vulling1"></td>
               </tr>
               <tr>
                  <td colspan="3" id="inventory">
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </div>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="2" id="prof_bottom">
         <!-- BEGIN rpg_fields -->
         {switch_rpg.rpg_fields.F_VALUE_NEW}
         <!-- END rpg_fields -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="2">
         {U_ADMIN_RPG}
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_rpg -->
</table>


<script src="{JS_DIR}jquery/json/jquery.json-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      $('[id^=field_id]').each(function(){
         if ( $(this).find('.field_editable').is('span, div') )
         {
            $(this).hover(function()
            {
               if( $(this).find('.field_editable.invisible').is('span, div') )
               {
                  $(this).find('.field_editable').prev().addClass('ajax-profil_hover').parent().addClass('ajax-profil_parent').append('<div class="ajax-profil_edit"><img src="{AJAX_EDIT_IMG}" /></div>');
                  $(this).find('.ajax-profil_edit').attr({
                        alt: "{L_FIELD_EDIT_VALUE}",
                        title: "{L_FIELD_EDIT_VALUE}"
                     }).click(function(){
                     $(this).prev().prev().removeClass('ajax-profil_hover').addClass('invisible').next().removeClass('invisible').append('<img src="{AJAX_VALID_IMG}" class="ajax-profil_valid" />').find('input,select');
                     $(this).prev().find('.ajax-profil_valid').attr({
                        alt: "{L_VALIDATE}",
                        title: "{L_VALIDATE}"
                     }).click(function(){
                        var content = new Array();
                        $(this).parent().find('[name]').each(function(){
                           var type_special = $(this).is('input[type=radio],input[type=checkbox]');
                           if ( (type_special && $(this).is(':checked')) || !type_special )
                           {
                              content.push(new Array($(this).attr('name'), $(this).attr('value')));
                           }
                        });
                        var id_name = $(this).parents('[id^=field_id]').attr('id');
                        var id = id_name.substring(8, id_name.length);
                        $.post(
                           "{U_AJAX_PROFILE}",
                           {id:id,user:"{CUR_USER_ID}",active:"{CUR_USER_ACTIVE}",content:$.toJSON(content),tid:"{TID}"},
                           function(data){
                              $.each(data, function(i, item){
                                 $('[id=field_id' + i + ']').find('.field_uneditable').html(item).end().find('.ajax-profil_valid').remove().end().find('.field_editable').addClass('invisible').end().find('.field_uneditable').removeClass('invisible');
                              });
                           },
                           "json"
                        );
                     });
                     $(this).remove();
                  });
               }
            },function()
            {
               if( $(this).find('.field_editable.invisible').is('span, div') )
               {
                  $(this).find('.field_editable').prev().removeClass('ajax-profil_hover');
                  $(this).find('.ajax-profil_edit').remove();
               }
            });
         }
      });
   });
      
   $(function() {
      /* move stats */
      $('#stats').append($('.prof_cont2 div:last textarea'));
      $('.prof_cont2 div:last').remove();
      $("#stats textarea").each(function(index, value) {
          var obj = jQuery(value);
          var tmp = obj.val().replace(/[\r\n]/g, "<br />");
          var newTag = jQuery("<div></div>").html(tmp);
          obj.replaceWith(newTag);
      });
 
      /* move inv */
      $('#inventory').append($('.prof_cont2 div:last textarea'));
      $('.prof_cont2 div:last').remove();
      
      /* move awards */
      $('#awards').append($('.prof_cont2 div:last textarea'));
      $('.prof_cont2 div:last').remove();
      
      /* dino's */
      $("#prof_bottom textarea, #inventory textarea, #awards textarea").each(function(index, value) {
         var obj = jQuery(value);
         var tmp = obj.val().replace(/[\r\n]/g, "<br />");
         $format_search =  [
            /\[dino](.*?)\[\/dino\]/ig,
            /\[naam](.*?)\[\/naam\]/ig,
            /\[dino-img](.*?)\[\/dino-img\]/ig,
            /\[inv](.*?)\[\/inv\]/ig,
            /\[img](.*?)\[\/img\]/ig,
            /\[title](.*?)\[\/title\]/ig
         ];
         
         /* The matching array of strings to replace matches with */
         $format_replace = [
            '<div class="dino">$1</div>',
            '<div class="prof_head">$1</div>',
            '<img class="dino_img" src="$1" />',
            '<div class="prof_inv2">$1</div>',
            '<img src="$1" style="margin: 3px; display: inline;"/>',
            '" title="$1'
         ];
         
         for (var i =0;i<$format_search.length;i++) {
            var tmp = tmp.replace($format_search[i], $format_replace[i]);
         }
         var newTag = jQuery("<div></div>").html(tmp);
         newTag.addClass("dino_cont");
         obj.replaceWith(newTag);

      });
   });
//]]>
</script>


Sla deze code op en bevestig de aanpassing.

CSS


Beheerderspaneel Display Plaatjes en Kleuren Kleuren Cascading style sheet

Voeg onderstaande code toe aan je css:

Code:
#profielpagina * {
  border-spacing: 0px;
  padding: 0px;
  margin: 0px;
}
#profielpagina {
  border-spacing: 24px;
  font-size: 10px;
  color: #000000;
}
#profielpagina .gen {
  font-size: 10px;
  color: #000000;
}
#profielpagina #prof_tleft, #prof_tright {
  background-color: #b59b72;
  position: relative;
}
#profielpagina #prof_tleft .avatarcont img {
  width: 210px;
  height: 280px;
}
#profielpagina #prof_tleft .username {
  height: 45px;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
  font-size: 20px;
  text-transform: uppercase;
  background-color: #706657;
}
#profielpagina .prof_info {
  padding: 10px 10px;
}
#profielpagina #prof_tleft .prof_rank {
  text-transform: none;
  font-size: 13px;
}
#profielpagina .prof_info div[id*="field_id"] span, #profielpagina .prof_info div[id*="field_id"], #profielpagina .prof_info div[id*="field_id"] a {
  color: #ffffff !important;
  text-align: center;
}
#profielpagina .prof_info div[id*="field_id"] > .field_uneditable {
  display: inline;
  color: #ffffff;
}
.ajax-profil_edit {
  left: 0px;
}
.field_editable input {
  width: 100% !important;
}
#profielpagina #prof_tright {
  border: 3px solid #706657;
  width: 100%;
  vertical-align: top;
  position: relative;
}
#profielpagina #prof_tright > div {
  position: absolute;
  height: 100%;
  width: 100%;
  padding: 12px;
  box-sizing: padding-box;
}
#profielpagina #prof_tright > div > table {
  height: 100%;
  width: 100%;
}
#profielpagina .prof_head {
  width: 30%;
  background-color: #58544E;
  height: 32px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  color: #ffffff;
  font-size: 10px;
}
#profielpagina .prof_cont1 {
  background-color: #ACA292;
  vertical-align: top;
  color: #ffffff;
  padding: 10px 20px;
}
#profielpagina .prof_cont2 {
  vertical-align: top;
  padding: 10px 20px;
}
#profielpagina #inventory {
  vertical-align: top;
  background-color: #cdba9d;
  padding: 10px 10px;
  height: 50px;
}
#profielpagina #vulling1 {
  height: 100%;
}
#profielpagina .dino {
  display: inline-block;
  vertical-align: top;
  width: 30%;
  margin: 1.5%;
  text-align: center;
  background-color: #cdba9d;
  padding-bottom: 1px;
}
#profielpagina .dino .prof_head {
  width: 100%;
  line-height: 32px;
}
#profielpagina .dino_img {
  width: 100%;
}
#profielpagina .prof_inv2 {
  min-height: 100px;
  background-color: #706657;
  margin: 10px;
  text-align: left;
}


Valideer deze toevoeging.

Profiel en RPG-instellingenAlgemeen overzicht

Profiel


Beheerderspaneel Gebruikers & Groepen Gebruikers Profielen Profile fields

Hier is eigenlijk niets speciaal. Al de profielvelden die je kiest om weer te geven worden getoond in het vak linksboven.

RPG


Beheerderspaneel Modules Roleplay Game Instellingen

De volgorde van je velden is belangrijk voor het verplaatsen van de 'stats', 'awards' en 'inventory'. In de template staat een code die er van uit gaat dat het laatste veld van de linkerkolom de stats voorstelt, het voorlaatste veld de inventory en veld voor het voorlaatste de awards.

Voorbeeld van een goede structuur:
Overzicht rpg-velden 'linkerkolom'

Verder dienen de velden 'dinos', 'awards', 'inventory' en 'stats' text/list te zijn.

Beheerderspaneel Modules Roleplay Game Stijl bewerken

Hier moet je bepalen welke velden in de linker of de rechterkolom moeten komen. Alle velden moeten naar de linkerkolom uitgezonderd de 'dinos'.
Verder mag je nog dimensies van de text/list-velden ('dinos', 'awards', 'inventory' en 'stats') groter maken door de 'list width' op 60 te zetten en de 'list height' naar 20.

Gebruik van de 'dinos', 'awards' en 'inventory' velden


Het gebruik van deze drie is eigenlijk hetzelfde, dus bespreek ik enkel de meest uitgebreide: de dinos.

Binnen de textarea's van deze velden heb ik een paar bb-codes ingesteld die werken: dino, naam, dino-img, inv, img en title. Met deze 6 bb-codes kan je al de huisdierkaarten maken.


Overzicht huisdierkaart (dino-tag).

Elke kaart maak je door het plaatsen van de [dino][/dino] tags. Hierin werk je dan verder met de codes [naam], [dino-img], [inv] ...

voorbeeld:
Code:
[dino][naam]Dinosaurus 1[/naam][dino-img]http://i.imgur.com/BYL8xNe.jpg[/dino-img]

Naam - Geslacht - Level - Soort

Health: 1000
Stamina: 678
Oxygen: 100
Weight: 1099
Melee damage: 4790%
Movement speed: 200%
Torpor: 10000[inv][img]http://i.imgur.com/NPpEtQO.png[title]Dit is een bot[/title][/img][img]http://i.imgur.com/ebIGX2b.png[title]Dit is een schedel[/title][/img][img]http://i.imgur.com/zRQc3Ra.png[title]Dit is een tand[/title][/img][/inv][/dino]


Wil je meerdere huisdierkaarten, dan werk je gewoon verder in dezelfde textarea. Let erop dat je geen enter tussen de kaarten gebruikt, anders wordt elke kaart op een aparte lijn getoond!

De title attribute kan je gebruiken door de [title]-tags binnen een afbeelding te plaatsen. Hierdoor krijg je de standaard tooltip (zoals wanneer je over de mention button gaat).
Als je ergens vastloopt of nog een vraag over iets hebt hoor ik het wel. Wink

#templateEdit
van 10spetter10
op do 30 jun 2016 - 0:22
 
Zoek in: Het uiterlijk van je forum beheren Archief
Onderwerp: Aangepast profiel
Antwoorden: 11
Bekeken: 449

Hover Avatar

VoorbeeldTemplate edit - viewtopic_body


Beheerderspaneel Display Templates Algemeen

Aangezien je de template nog niet bewerkt hebt, kan je de bestaande code vervangen door de code hieronder.

Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = { };
    }
    
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
        
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
 {
 if( $(this).is(":visible") )
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
 }
 else
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
 }
 });
        }
    }
    catch(e) { }
    
 return false;
};

//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>
 <td class="nav" valign="middle" width="100%">
 <span class="nav">
                <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
                <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
                {NAV_CAT_DESC_SECOND}
            </span>
 </td>
 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
 <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
 </span>
 <!-- END switch_twitter_btn -->
 
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
 <!-- END switch_fb_likebtn -->
 
 <span class="gensmall bold">
 <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
 <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
  | 
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
 var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
 var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
 var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
 insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_plus_menu -->
 </span>
 </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
 <tr align="right">
 <td class="catHead" colspan="3" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title">
 <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
 </td>
 <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <tr>
 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 </tr>
 <!-- END topicpagination -->
 {POLL_DISPLAY}
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
 </tr>
 <!-- END hidden -->
 <!-- BEGIN displayed -->
 <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
 <div class="profilefield">
 <div class="profiletop">
 <div class="profilename">
 <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
 </div>
 <div class="profilerank">
 {postrow.displayed.POSTER_RANK}
 </div>
 </div>
 <div class="profilebottom">
 <div class="profileinfo">
 <!-- BEGIN profile_field -->
 {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
 <!-- END profile_field -->
 {postrow.displayed.POSTER_RPG}
 </div>
 <div class="profileimage">
 {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
 </div>
 </div>
 </div>
 </td>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
 <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
 {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" class="hr">
 <hr />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2">
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
 <!-- END switch_vote -->

 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->

 <div class="postbody">

 <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

 <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <dl class="attachbox">
 <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->

 <div class="clear"></div>
 <!-- BEGIN switch_signature -->
 <div class="signature_div">
 {postrow.displayed.SIGNATURE}
 </div>
 <!-- END switch_signature -->

 </div>
 <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
 <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
 </td>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle">
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<hr />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- END first_post_br -->
 <!-- END displayed -->
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="3" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->
 <tr align="right">
 <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
 <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 <!-- END topicpagination -->
 </tr>
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <!-- BEGIN watchtopic -->
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
 </tr>
 <!-- END watchtopic -->
 <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tr>
 <td class="catBottom" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
 <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tr>
 <td class="catBottom" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
 <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row2 postbody" valign="top">
 <!-- BEGIN link -->
 » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
 <!-- END link -->
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top">
 <div class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</div>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row1 clearfix">
 <table>
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
 </td>
 <!-- END switch_forum_rule_image -->
 <td class="rules postbody">
 {RULE_MSG}
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a name="quickreply"></a>
 {QUICK_REPLY_FORM}<br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
 <tbody>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
 <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
 </tr>
 <!-- END show_permissions -->
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 <!-- END show_permissions -->
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>

 <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

 <!-- BEGIN moderation_panel -->
 <td align="center">
 <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
 </td>
 <td align="center" width="250">
 <span class="gensmall"> </span>
 </td>
 <!-- END moderation_panel -->
 </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
 <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
 </form>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


Daarna sla je de code op en bevestig je de bewerkingen.

CSS


Beheerderspaneel Display Plaatjes en kleuren Kleuren Cascading Style Sheet

En plak onderstaande code in je css.

Code:
.profilefield {
  background-color: #000000;
}
.profilefield .profiletop {
  padding: 7px;
  text-align: center;
}
.profilefield .profilename a {
  text-decoration: none !important;
}
.profilefield .profilerank {
  color: #ffffff;
  font-size: 11px;
}
.profilefield .profilebottom {
  width: 200px;
  height: 266px;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}
.profilefield .profileinfo {
  position: absolute;
  box-sizing: padding-box;
  height: 100%;
  padding: 10px 15px;
  background-color: rgba(255,255,255,0.7);
  opacity: 0;
  font-size: 12px;
  transition: 500ms;
  -webkit-transition: 500ms;
}
.profilefield:hover .profileinfo {
  opacity: 100;
}
.profilefield .profileinfo .label span {
  font-weight: 900;
}
.profilefield .profileimage img {
  width: 100%;
}


Bewaar deze aanpassingen.

#templateEditAangezien je zei dat je zelf wel de lettertypes kon aanpassen vermoed ik dat je de basis van css kent en dus ook zelf nog kan aanpassen naar je eigen smaak. Als je toch ergens zou vast lopen hoor ik het wel.
van 10spetter10
op zo 12 jun 2016 - 14:16
 
Zoek in: Het uiterlijk van je forum beheren Archief
Onderwerp: Hover Avatar
Antwoorden: 11
Bekeken: 381

Categorieën en navigatie

Oke, deel 2 van je verzoek. Wink


Resultaat op mijn testforum
Template, 'index_box':

Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td valign="bottom">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
 {CURRENT_TIME}<br />
 </span>
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
 </td>
 <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<table class="cattable">
 <tr>
 <th nowrap="nowrap" class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</th>
 </tr>
 <!-- END tablehead -->
 <!-- BEGIN forumrow -->
 <tr>
 <td>
 <table class="forumtable">
 <tr>
 <td>
 <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
 <span class="forumlink">
 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
 </span>
 </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
 </td>
 <td class="forumdesc" rowspan="3">
 <table>
 <tr>
 <td>
 <div class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
 <tr>
 <td>
 <span class="gensmall">
 {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
 {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
 </span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END switch_moderators_links -->
 </table>
 </td>
 <td class="lastpost-title-cont">
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="newpost">
 <img src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}"/>
 </td>
 <td class="newpost">
 <img src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}"/>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="lastpost-avatar-cont">
 <!-- BEGIN avatar -->
 <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
 <!-- END avatar -->
 </td>
 <td class="lastpost-cont">
 <span class="gensmall lastpost-data">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <!-- END forumrow -->
 <!-- BEGIN catfoot -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
 </tr>
 <!-- END catfoot -->
 <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->


css:

Code:
/* categorielijst */
.cattable {
  width: 100%;
  border-spacing: 0px;
  border: none;
  padding: 0px;
}
.cattable .secondarytitle {
  height: 100px;
}
.cattable .newpost {
  background-color: rgba(0,0,0,0.1);
  height: 10px;
  padding: 0px;
}
.cattable .newpost img{
  height: 10px;
  width: 100%;
}
.forumtable {
  width: 100%;
  border-spacing: 0px;
  border: none;
  padding: 10px 25px;
}
.forumtable .forumdesc table {
  width: 100%;
  border-spacing: 0px;
  border: none;
  padding: 15px 15px;
}
.forumtable .forumdesc {
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.8);
  position: relative;
  width: 46%;
}
.forumtable .forumdesc div {
  overflow-y: auto;
  height: 100px;
  text-align: justify;
  padding-right: 5px;
}  
.lastpost-title-cont, .lastpost-cont {
  width: 27%;
  padding-left: 15px;
  text-align: right;
  font-size: 10px;
}
.lastpost-avatar-cont {
  vertical-align: text-bottom;
  padding: 5px 0px 0px 0px;
}
.lastpost-avatar img {
  border-radius: 0px;
  border: 5px solid #e5e5e5;
  width: 65px;
  height: 65px;
  margin: -1px;
}


Verder heb ik ook een klein javascriptje gemaakt om de titel van het laatste topic te verplaatsen.
Bovenaan het script zie je nog een lijn staan die je kan aanpassen zodat er bij de fora waar nog geen bericht geplaatst is de standaard avatar verschijnt.

Code:
titel :  bv. laatste berichtcategorie
plaatsing :  Op de indexpagina
javascript code:Code:
$(function() {
   var defaultAvatar = 'http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-38px.png';
   $('.forumtable').each(function() {
      if ($(this).find('.lastpost-data').text() == '') {
     $(this).find('.lastpost-avatar-cont').html('<span class="lastpost-avatar"><img src="'+defaultAvatar+'" /></span>');
 $(this).find('.lastpost-data').html('<span>Geen post beschikbaar.</span>');
  }
  else {
     $(this).find('.lastpost-title-cont').html($(this).find('.lastpost-data span a:first'));
  }
   })
});


Verder raad ik ook nog aan om voor de afbeeldingen van een 'forum', 'nieuw forum' of 'gesloten forum' een afbeeldingen met maar één kleur te gebruiken. bv:

De afbeelding wordt namelijk gebruikt als kleur van de horizontale lijn. (zie mijn resultaat, oranje = nieuw bericht, grijs = geen nieuw bericht)

#templateEdit
Als je nog ergens op een probleempje stuit laat me dan maar iets weten. Wink
van 10spetter10
op zo 21 feb 2016 - 16:15
 
Zoek in: Het uiterlijk van je forum beheren Archief
Onderwerp: Categorieën en navigatie
Antwoorden: 7
Bekeken: 433

2 Vraagjes

Ik heb me even bezig gehouden met de eerste vraag. Ik heb dit als resultaat:


(let niet op de kleurtjes Razz)

Je moet hiervoor de template 'Index_box' aanpassen.

Beheerderspaneel Display Templates Algemeen


Als je deze nog niet bewerkt had vervang je regel 48 tot en met regel 72 door onderstaande code:

Code:
<td colspan="5">
<table class="tabel_cat" style="width: 100%;">
 <tr>
 <td colspan="5" class="cat_lastpost" style="text-align:right;">
 <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td rowspan="2" align="center" valign="middle"  class="{catrow.forumrow.INC_CLASS} cat_img">
 <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
 </td>
 <td rowspan="2"class="cat_topics_posts">
 <div>Topics</br></br><span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span></div>
 </td>
 <td rowspan="2"class="cat_topics_posts">
 <div>Posts</br></br><span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span></div>
 </td>
 <td rowspan="2" class="cat_vulling">
 
 </td>
 <td class="cat_titel">
 <span class="forumlink">
 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
 </span>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 <div class="cat_desc">
 <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
 <span class="gensmall">
 <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
 {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
 <!-- END switch_moderators_links -->
 {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
 </span>
 </div>
 </td>
 </tr>
</table>

Daarna gaan we opmaken door middel van css.

Beheerderspaneel Display Plaatjes en kleuren Kleuren Cascading Style Sheet


Hier plak je onderstaande code:

Code:
/* --- START opmaak categorieën --- extra info over de codes: http://i.imgur.com/U0FIZMq.png */
td.cat_lastpost br,td.cat_lastpost br:after {
content: ' ';
}
div.cat_desc{
float: right;
margin-right: 20px;
border: 1px green solid;
width: 100%;
}
table.tabel_cat{
width: 100%;
background: yellow;
border-spacing: 0px;
}
.cat_lastpost{
text-align: right;
background: green;
}
.cat_img{
width: 1px;
}
.cat_topics_posts{
width: 7%;
}
.cat_topics_posts div{
font-size: 12px;
text-align: center;
background: red;
}
.cat_topics_posts div span{
font-weight: 800;
}
.cat_vulling{
width: 20%;
}
.cat_titel{
}
div.cat_desc {
float: right;
margin-right: 20px;
border: 1px green solid;
width: 100%;
}
/* --- EINDE opmaak categorieën --- */

Als het niet werkt of nog moet aangepast worden mag je dit gerust posten. Smile

#templateEdit
van 10spetter10
op di 29 okt 2013 - 11:29
 
Zoek in: Het uiterlijk van je forum beheren Archief
Onderwerp: 2 Vraagjes
Antwoorden: 14
Bekeken: 856

Is dit mogelijk

Als je phpBB2 kan je het eerste oplossen dmv de templates.

Beheerderspaneel >>> display >>> templates >>> algemeen.
Daarna druk je op het :*: van index_box.

Als je daar nog nieks hebt aangepast kan je eventueel heel de code daar plakken, anders moet je het stap voor stap doen.

Je zoekt
Code:
<h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
<span class="forumlink">
<a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
</span>
</h{catrow.forumrow.LEVEL}>

rond r.52-r.56, bij mij. Dit knip je weg.

Dan plak je hetgene wat je hebt weggeknipt terug boven
Code:
<img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />

dit staat rond r.49.

Daarna maak je nog van:
Code:
<td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
                  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
 </td>

dit:
Code:
<td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
                  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}<br /><br /> topics </span>
 </td>

En voor de berichten:
Code:
<td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
                  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
 </td>

dit:
Code:
<td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
                  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}<br /><br /> berichten</span>
 </td>

Bij mij wordt dit:

code (origineel):

Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td valign="bottom">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
 {CURRENT_TIME}<br />
 </span>
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
 </td>
 <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
 <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
 <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
 <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
 </tr>
 <!-- END tablehead -->
 <!-- BEGIN cathead -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
 <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
 <span class="cattitle">
 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
 </span>
 </h{catrow.cathead.LEVEL}>
 </td>
 <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
 </tr>
 <!-- END cathead -->
 <!-- BEGIN forumrow -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
 <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
 </td>
 <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
 <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
 <span class="forumlink">
 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
 </span>
 </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
 <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
 <span class="gensmall">
 <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
 {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
 <!-- END switch_moderators_links -->
 {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
 </span>
 </td>
 <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
 <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
 </td>
 <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
 <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
 </td>
 <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
 <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END forumrow -->
 <!-- BEGIN catfoot -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
 </tr>
 <!-- END catfoot -->
 <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->dan zoiets:

code (resultaat):

Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td valign="bottom">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
 {CURRENT_TIME}<br />
 </span>
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
 </td>
 <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
 <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
 <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
 <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
 </tr>
 <!-- END tablehead -->
 <!-- BEGIN cathead -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
 <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
 <span class="cattitle">
 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
 </span>
 </h{catrow.cathead.LEVEL}>
 </td>
 <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
 </tr>
 <!-- END cathead -->
 <!-- BEGIN forumrow -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
                  <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
 <span class="forumlink">
 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
 </span>
 </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
 <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
 </td>
 <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
 <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
 <span class="gensmall">
 <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
 {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
 <!-- END switch_moderators_links -->
 {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
 </span>
 </td>
 <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
                  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}<br /><br /> topics </span>
 </td>
 <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
                  <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}<br /><br /> berichten</span>
 </td>
 <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
 <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END forumrow -->
 <!-- BEGIN catfoot -->
 <tr>
 <!-- BEGIN inc -->
 <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
 <!-- END inc -->
 <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
 </tr>
 <!-- END catfoot -->
 <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->Je kan de opmaak nog verder aanpassen door eventueel nog extra div-tags.

#templateEdit
van 10spetter10
op wo 26 jun 2013 - 17:22
 
Zoek in: Het uiterlijk van je forum beheren Archief
Onderwerp: Is dit mogelijk
Antwoorden: 12
Bekeken: 575

Terug naar boven

Ga naar: